Organisatie

Kernteam

In september 2015 nam Arjan Verschuur het initiatief voor het Wildeman Festival. In 2016 en 2017 heeft hij dit festival samen met Marold Emmelkamp, Ronald Snel en Klaas Otten in de wereld gezet. Marold Emmelkamp heeft in december 2017 het kernteam verlaten. In januari 2018 is Johan Meijen erbij gekomen.

Coöperatie Wildeman U.A.

Vanaf de start van het initiatief heeft Arjan gevoeld dat het belangrijk is om het festival als een cirkel vorm te geven. Als een cirkel van mannen die naast elkaar staan en gelijkwaardig zijn. In het kernteam van het Wildeman Festival worden alle besluiten daarom op basis van het sociocratische consentbeginsel genomen.

Om de cirkel van mannen die we als kernteam van het Wildeman Festival vormen te bekrachtigen, hebben we medio 2019 de Coöperatie Wildeman U.A. opgericht. Dit betekent dat we formeel als gelijkwaardige partners verantwoordelijkheid dragen voor de co-creatie van het festival.

Met het oprichten van de coöperatie hebben we bovendien de mogelijkheid geopend om onder de naam Wildeman ook andere producten en diensten te co-creëren. Ervaringsgerichte activiteiten die ook bijdrage aan onze missie: het ondersteunen van de ontwikkeling en heling van jongens en mannen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Zoals bijvoorbeeld:

Medewerkers

Bij de organisatie van het Wildeman Festival wordt het kernteam praktisch ondersteund door een groep van 14 vrijwilligers. Daarnaast zijn er ongeveer 40 workshopgevers en 7 1 op 1 sessie-gevers bij het festival betrokken. Voor het geval dat nodig mocht zijn, is er bovendien een aantal EHBO-ers aanwezig.

Hieronder een foto van de medewerkersdag van het Wildeman Festival 2019.