Authentiek Man Zijn

Met het Wildeman Festival willen we een bijdrage leveren aan de heling en persoonlijke ontwikkeling van mannen.

Met heling bedoelen we heel worden op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Met persoonlijke ontwikkeling bedoelen we enerzijds het ontwikkelen van de unieke talenten waarmee we geboren zijn. Anderzijds bedoelen we hiermee het insluiten van die delen van ons zelf die we – bijvoorbeeld door ervaringen in onze kindertijd – onbewust hebben onderdrukt, verdrongen of buitengesloten. Bijvoorbeeld delen van onze fysieke kracht, seksualiteit, assertiviteit, sensitiviteit, authentieke zelfexpressie of intuïtieve weten.

Door jezelf te ontwikkelen, blijf je helemaal jezelf

Sommige mannen moeten niets hebben van persoonlijke ontwikkeling. “Ik ben nu eenmaal wie ik ben”, zeggen ze dan. Maar het zit in onze natuur om ons een leven lang te ontwikkelen. Niet om anderen te pleasen of omdat er iets mis met ons zou zijn, maar omdat alles in het leven nu eenmaal veranderlijk is. Dus ook dat wat wij als man denken, voelen, willen, doen en zijn. Het is dus niet of jezelf zijn of jezelf ontwikkelen, maar en en: door jezelf te ontwikkelen, blijf je helemaal jezelf.

Ontwikkeling in fasen

Hoe “jezelf ontwikkelen” en “helemaal jezelf zijn” er precies uit ziet, verschilt niet alleen van man tot man, maar ook tussen mannen in verschillende leeftijdsfasen. Een jongen in de lagere schoolleeftijd staat voor andere uitdagingen in zijn ontwikkeling dan een adolescent en een oudere man weer voor andere uitdagingen dan een man van middelbare leeftijd.

Vanuit psychologisch perspectief kunnen we in het leven van een man globaal vier ontwikkelingsfasen onderscheiden: kindertijd, adolescentie, volwassenheid en ouderdom. Wij noemen mannen in deze vier fasen achtereenvolgens jongen, jonge man, volwassen man en oudere man.

.

Mannen hebben mannen nodig

Als jongen hebben we een vader nodig om de symbiotische relatie met onze moeder te doorbreken. Als jonge man hebben we mannelijke rolmodellen nodig om een positieve mannelijke identiteit te kunnen ontwikkelen. Als volwassen man hebben we andere mannen nodig om antwoorden te vinden op levensvragen, waar andere mannen ook mee worstelen. Bijvoorbeeld vragen op het gebied van seksualiteit, omgaan met agressie of onze rol als vader. En als oudere man hebben we jongens, jonge mannen en volwassen mannen nodig om onze levenswijsheid mee te delen.

.

Het verhaal van De Wildeman als metafoor

Het woord wildeman kan de associatie oproepen van mannen die als wilde beesten tekeer gaan. Uit het sprookje van De Wildeman of IJzerhans komt echter een heel ander beeld naar voren: het beeld van een jongen die in de loop van zijn ontwikkeling tot volwassen man de onbewuste en beperkende conditioneringen van zijn opvoeding van zich aflegt. Onder begeleiding van een mannelijke mentor integreert hij alle aspecten van zijn wezen: zijn grootsheid en zijn nietigheid, zijn hardheid en zijn zachtheid, de minnaar en de krijger in zichzelf, zijn kracht en zijn kwetsbaarheid.

Het verhaal van de Wildeman of IJzerhans is dus een metafoor voor onze ontwikkeling als man. Daar willen we graag een bijdrage aan leveren. Daarom hebben we de naam “Wildeman” aan het festival en onze andere activiteiten voor mannen verbonden. 

.

Wil je weten wat hoe  het programma van het Wildeman Festival er uit ziet? Klik hier om meer te lezen.